Earlybird จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง
หมดกังวลเรื่องใช้อินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ เมื่อมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว รีบจอง Pocket wifi ก่อน ช่วยให้คุณประหยัดค่าเช่าสูงสุดถึง 28% ราคาเริ่มต้น 159 บาทต่อวัน


จองเลย

คุณมีตารางเดินทางแล้ว?


© 2017 by 4GPocketwifi.com. ติดต่อเรา โทร.02-105-4447